Dokumenty

Licencja Wspólnoty Europejskiej

Licencja na wykonywanie usług spedycyjnych

Ubezpieczenia

 

Pozwolenia na przewóz niektórych odpadów

Spółka Huber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. skorzystała z dofinansowania
w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.