Polityka prywatności

Właściciel Serwisu www.huberpolska.com.pl darzy swoich Użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie Użytkowników naszego Serwisu gromadzimy wyłącznie niezbędne informacje, pomagające nam lepiej zrozumieć potrzeby Użytkowników oraz dostosowywać Serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu gromadzimy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym dane osobowe Użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.
Serwis www.huberpolska.com.pl gromadzi dane osobowe i inne dane nieposiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.

Podkreślenia wymaga, iż Użytkownik korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas wizyty Użytkownika na stronie Serwisu, automatycznie zbierane są dane dotyczące j wizyty Użytkownika, tj. j adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

Dane zbierane, gdy Użytkownik kontaktuje się z Serwisem:

Gdy Użytkownik kontaktuje się z Serwisem, celem dokonania danych czynności za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, ponownie, jako Serwis wymagać będziemy przekazania nam danych osobowych Użytkownika celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej Użytkownik już podał. Ponowne przekazywanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika.

Wykorzystywanie danych:

Dane osobowe, które Użytkownik podał oraz na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą przetwarzane przez Serwis wyłącznie w zakresie i w celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonymi przepisami prawa. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o użytkownikach Serwisu. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem www.huberpolska.com.pl będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu Serwisu, połączonego z naruszeniem prawa, a także bez dokonania takiego naruszenia, Serwis www.huberpolska.com.pl zobowiązany jest do udostępnienia danych, w tym osobowych, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.